Tasulised teenused

Autojuhi arstitõend

E-tervisetõendi saamiseks tuleb eelnevalt täita enda kohta tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee

25€

Relvaloa arstitõend

Relvaloa taotlejal on tervisekontrolliks eelnevalt vajalik (kehtiv) psühhiaatri dokumenteeritud otsus paberkandjal või digiloos.

25€

Meditsiinilised tõendid (tervisetõend, tõend kindlustusele, muud tõendid) 

10€

Kindlustamata isiku esmane perearsti vastuvõtt

Lisanduvad uuringu hinnad vastavalt Haigekassa hinnakirjale.

25€

Kindlustamata isiku korduv perearsti vastuvõtt

16€

Kindlustamata isiku pereõe vastuvõtt

12€

Koduvisiit (va. rasedad ja alla 2-aastased lapsed)

5€

Maksmine toimub sularahas.