Tasulised teenused

Autojuhi arstitõend

E-tervisetõendi saamiseks tuleb eelnevalt täita enda kohta tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee

25€

Relvaloa arstitõend

Relvaloa taotlejal on tervisekontrolliks eelnevalt vajalik (kehtiv) psühhiaatri dokumenteeritud otsus paberkandjal või digiloos.

25€

Meditsiinilised tõendid (tervisetõend, tõend kindlustusele, muud tõendid) 

10€

Koduvisiit (va. rasedad ja alla 2-aastased lapsed)

5€

Perearsti esmane vastuvõtt kindlustamata isikule

Lisanduvad uuringu hinnad vastavalt Haigekassa hinnakirjale.

36€

Perearsti korduv vastuvõtt  kindlustamata isikule

24€

Pereõe vastuvõtt kindlustamata isikule

20€

Pereõe koduvisiit kindlustamata isikule

35€

Maksmine toimub sularahas.